Отказ от правна отговорност и отпечатък

Скъпи прекрасни хора,

Не че обичаме да налагаме условия на всяко живо същество, особено когато в разбирането на съзнателните пробудени хора това няма особен смисъл; но ние сме законово принудени чрез системата да прилагаме тези условия за всяко взаимодействие с вас.

1. Отказ от отговорност

Съгласно действащото законодателство Chaga е одобрен в Европа и САЩ само като хранителна добавка, но не и като лекарство. Хранителните добавки не са лекарства, а се класифицират като храни. Те не заместват здравословното и разнообразно хранене и съзнателния начин на живот. Те трябва да се съхраняват на място, недостъпно за деца. Традиционната западна медицина не признава ползите от повечето хранителни добавки! Ето защо трябва да се подчертае, че The King of Herbs® не внушава на терапевтите или потребителите, че прилагането на Chaga a/o други продукти, които произвеждаме и продаваме, може да облекчи или дори да излекува заболявания и състояния или, по-общо казано, да подобри здравето и качеството на живот.

Поради това The King of Herbs® не поема никаква отговорност за съдържанието на описанията, възпроизведени на този уебсайт в откъси от различни автори.
Това са информативни откъси от публикациите (напр. от автора Б. О'Конър)
и представлява само културно-историческата употреба на Chaga. Тези твърдения не са били оценявани от органи като FDA на САЩ, ЕС или други.
Този продукт не е предназначен за лечение, излекуване или профилактика на каквито и да било заболявания.
Моля, консултирайте се с лицензиран медицински специалист дали това е подходящо за вас.

2. Сертификати за The King of Herbs ®

The King of Herbs'® Chaga притежава удостоверение за продаваемост, за страна членка на ЕС
(които по силата на законови ограничения не могат да бъдат споменавани публично), както и публично уведомление за хранителна добавка (Anzeige eines Nahrungsergänzungsmittel §5), № 111.11101.0.01281 (2018 г.) на Федерална република Германия.

3. Отзиви и препоръки

В случай че се съглася да изпратя писмени отзиви за продукти и препоръки на The King of Herbs ®, аз съм наясно и се съгласявам, че The King of Herbs ® може да използва този материал за публикуване в интернет или в печатни и аудио медии.

4. Отговорност за телесна повреда

В качеството си на потребител, аз неотменимо се отказвам от правото на каквито и да било регресни искове или претенции към The King of Herbs ® или към което и да било друго участващо лице ("Свързани страни"), в резултат на всякакъв вид физическа, психическа или друга загуба или вреда от каквото и да било естество, понесена от потребителя, пряко или непряко, или от семейството на потребителя, причинена от събитие, свързано по какъвто и да било начин с консумацията на продуктите на The King of Herbs ®. В качеството си на потребител ще обезщетя The King of Herbs ® и свързаните с него страни за всякакви искове, действия, отговорности или загуби от нарушаване на декларациите на потребителите, посочени по-горе.

5. Контакт / отпечатък

The King of Herbs ®

OMEGA 777 Life Ltd., 5/1 Merchant Street, VLT 1171 Valletta, Малта.

info@TheKingOfHerbs.com

© The King of Herbs ® 2019-2022

Изработени с ❤ от Tragio