Политика за поверителност

The King of Herbs® се ангажира да защитава поверителността ви. Свържете се с нас на адрес, ако имате някакви въпроси или проблеми, свързани с използването на вашите лични данни, и ние с удоволствие ще ви съдействаме. Като използвате този сайт и/или нашите услуги и церемонии, Вие се съгласявате с обработката на Вашите Лични данни, както е описано в настоящата Политика за поверителност.

Съдържание

1. Дефиниции, използвани в тази политика 2. Принципи за защита на данните, които следваме 3. Какви права имате по отношение на вашите лични данни 4. Какви Лични данни събираме за Вас 5. Как използваме Вашите Лични данни 6. Кой друг има достъп до Вашите Лични данни 7. Как защитаваме Вашите данни 8. Информация за бисквитките 9. Информация за контакт

1. Определения

Лични данни - всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице. Обработка - всяка операция или набор от операции, които се извършват върху Лични данни или върху набори от Лични данни. Субект на данните - физическо лице, чиито Лични данни се обработват. Дете - физическо лице под 16-годишна възраст. Ние/нас (с главна буква или без нея) -

2. Принципи за защита на данните

Обещаваме да спазваме следните принципи за защита на данните:

 • Обработката е законосъобразна, справедлива и прозрачна. Нашите дейности по обработване имат законни основания. Винаги вземаме предвид вашите права, преди да обработваме Лични данни. При поискване ще ви предоставим информация относно Обработката.
 • Обработката е ограничена до целта. Нашите дейности по обработване отговарят на целта, за която са събрани личните данни.
 • Обработката се извършва с минимално количество данни. Събираме и обработваме само минималното количество лични данни, необходими за дадена цел.
 • Обработката е ограничена с определен период от време. Няма да съхраняваме личните ви данни за по-дълго време от необходимото.
 • Ще направим всичко възможно, за да гарантираме точността на данните.
 • Ще направим всичко възможно, за да гарантираме целостта и поверителността на данните.

3. Права на субекта на данни

Субектът на данни има следните права: 1. Право на информация - това означава, че имате право да знаете дали се обработват Ваши лични данни; какви данни се събират, откъде се получават и защо и от кого се обработват. 2. Право на достъп - което означава, че имате право на достъп до данните, събрани от/за Вас. Това включва правото Ви да поискате и да получите копие от събраните от Вас Лични данни. 3. Право на коригиране - което означава, че имате право да поискате коригиране или изтриване на Вашите Лични данни, които са неточни или непълни. 4. Право на изтриване - което означава, че при определени обстоятелства можете да поискате Личните Ви данни да бъдат изтрити от нашите регистри. 5. Право на ограничаване на обработката - което означава, че когато се прилагат определени условия, имате право да ограничите обработката на Вашите Лични данни. 6. Право на възражение срещу обработката - което означава, че в определени случаи имате право да възразите срещу обработката на Вашите Лични данни, например в случай на директен маркетинг. 7. Право на възражение срещу автоматизирано обработване - което означава, че имате право да възразите срещу автоматизирано обработване, включително профилиране; и да не бъдете обект на решение, основано единствено на автоматизирано обработване. Това право можете да упражните винаги, когато е налице резултат от профилирането, който поражда правни последици, отнасящи се до Вас или значително Ви засягащи. 8. Право на преносимост на данните - имате право да получите Личните си данни в машинночетим формат или, ако това е осъществимо, като директно прехвърляне от един Обработващ на друг. 9. Право на подаване на жалба - в случай че откажем да удовлетворим Вашето искане съгласно Правата на достъп, ще Ви предоставим причина за това. Ако не сте доволни от начина, по който е било разгледано искането Ви, моля, свържете се с нас. 10. Право на помощ от надзорен орган - това означава, че имате право на помощ от надзорен орган и право на други правни средства за защита, като например предявяване на иск за обезщетение за вреди. 11. Право на оттегляне на съгласието - имате право да оттеглите всяко дадено съгласие за Обработване на Вашите Лични данни.

4. Данни, които събираме

Информация, която сте ни предоставили

Това може да бъде вашият имейл адрес, име, адрес за фактуриране, домашен адрес и т.н. - основно информация, която е необходима за доставянето на продукт/услуга или за подобряване на опита на клиента/потребителя с нас. Запазваме информацията, която ни предоставяте, за да можете да коментирате или да извършвате други дейности на уебсайта. Тази информация включва например вашето име и адрес на електронна поща.

Автоматично събрана информация за вас

Това включва информация, която се съхранява автоматично от бисквитки и други инструменти за сесии. Например информация за количката ви, вашия IP адрес, историята на пазаруването ви (ако има такава) и т.н. Тази информация се използва за подобряване на вашето клиентско преживяване. Когато използвате нашите услуги или разглеждате съдържанието на нашия уебсайт, действията ви може да бъдат регистрирани.

Информация от нашите партньори

Събираме информация от нашите доверени партньори с потвърждение, че те имат законно основание да споделят тази информация с нас. Това е или информация, която сте им предоставили директно, или такава, която те са събрали за вас на друго правно основание.

Публично достъпна информация

Възможно е да събираме информация за вас, която е публично достъпна.

5. Как използваме вашите лични данни

Ние използваме вашите Лични данни, за да

 • да ви предоставим нашите услуги. Това включва например регистриране на вашия акаунт; предоставяне на други продукти и услуги, които сте поискали; предоставяне на промоционални продукти по ваше искане и комуникация с вас във връзка с тези продукти и услуги; комуникация и взаимодействие с вас; и уведомяване за промени в услугите.
 • подобряване на преживяването на вашите клиенти/потребители;
 • изпълнение на задължение по закон или договор.

Ние използваме Вашите Лични данни на легитимни основания и/или с Вашето Съгласие. Въз основа на сключването на договор или изпълнението на договорни задължения обработваме Вашите Лични данни за следните цели:

 • за да ви идентифицират;
 • за да ви предоставим услуга или да ви изпратим/предложим продукт;
 • да комуникирате за продажби или фактуриране.

Въз основа на легитимен интерес обработваме вашите лични данни за следните цели:

 • за да ви изпращаме персонализирани оферти* (от нас и/или от внимателно подбрани партньори);
 • да администрираме и анализираме нашата клиентска база (поведение и история на покупките), за да подобрим качеството, разнообразието и наличността на предлаганите/предоставените продукти/услуги;
 • провеждане на въпросници относно удовлетвореността на клиентите.

Доколкото не сте ни информирали за друго, ние считаме, че предлагането на продукти/услуги, които са сходни или еднакви с историята на покупките ви/поведението ви на сърфиране, е наш легитимен интерес. С Вашето съгласие обработваме Вашите Лични данни за следните цели:

 • за да ви изпращаме бюлетини и предложения за кампании (от нас и/или от внимателно подбрани партньори);
 • за други цели, за които сме поискали вашето съгласие.

Обработваме Вашите Лични данни, за да изпълним задължение, произтичащо от закона, и/или да използваме Вашите Лични данни за предвидените от закона възможности. Запазваме си правото да анонимизираме събраните Лични данни и да използваме всички такива данни. Ще използваме данни извън обхвата на настоящата Политика само когато те са анонимизирани. Съхраняваме информацията за фактуриране и друга информация, събрана за Вас, толкова дълго, колкото е необходимо за счетоводни цели или други задължения, произтичащи от закона, но не по-дълго, колкото се изисква по закон. Възможно е да обработваме Вашите Лични данни за допълнителни цели, които не са споменати тук, но са съвместими с първоначалната цел, за която са били събрани данните. За тази цел ще гарантираме, че:

 • връзката между целите, контекста и естеството на Личните данни е подходяща за по-нататъшно обработване;
 • по-нататъшното обработване няма да навреди на вашите интереси и
 • ще има подходяща защита за обработката.

Ще ви информираме за всяка допълнителна обработка и цели.

6. Кой друг може да има достъп до вашите лични данни

Ние не споделяме вашите Лични данни с непознати лица. В някои случаи лични данни за вас се предоставят на наши доверени партньори, за да направят възможно предоставянето на услугата ви или да подобрят потребителското ви преживяване. Работим само с партньори по обработката, които са в състояние да осигурят адекватно ниво на защита на вашите Лични данни. Разкриваме Вашите Лични данни на трети страни или държавни служители, когато сме законово задължени да го направим. Възможно е да разкрием Вашите Лични данни на трети страни, ако сте дали съгласието си за това или ако има други правни основания за това.

7. Как защитаваме вашите данни

Правим всичко възможно, за да запазим Личните ви данни в безопасност. Използваме сигурни протоколи за комуникация и прехвърляне на данни (например HTTPS). Когато е подходящо, използваме анонимизиране и псевдонимизиране. Наблюдаваме нашите системи за възможни уязвимости и атаки. Въпреки че правим всичко възможно, не можем да гарантираме сигурността на информацията. Въпреки това обещаваме да уведомим съответните органи за нарушения на сигурността на данните. Ще ви уведомим и ако има заплаха за вашите права или интереси. Ще направим всичко, което е по силите ни, за да предотвратим пробиви в сигурността и да съдействаме на органите, ако такива пробиви възникнат. Ако имате акаунт при нас, имайте предвид, че трябва да пазите в тайна потребителското си име и паролата си.

Деца

Ние не възнамеряваме да събираме или съзнателно да събираме информация от деца, освен ако децата не са придружени и/или регистрирани от своите родители или доверени възрастни и не участват в нашите церемонии или сесии.

8. Бисквитки и други технологии, които използваме

Използваме "бисквитки" и/или подобни технологии, за да анализираме поведението на клиентите, да администрираме уебсайта, да проследяваме движението на потребителите и да събираме информация за тях. Това се прави, за да персонализираме и подобрим работата ви с нас. Бисквитката е малък текстов файл, който се съхранява на вашия компютър. Бисквитките съхраняват информация, която се използва за подпомагане на работата на сайтовете. Само ние имаме достъп до бисквитките, създадени от нашия уебсайт. Можете да контролирате бисквитките на ниво браузър. изборът да деактивирате бисквитките може да ви попречи да използвате определени функции. Използваме бисквитки за следните цели:

 • Необходими "бисквитки" - тези "бисквитки" са необходими, за да можете да използвате някои важни функции на нашия уебсайт, като например влизане в системата. Тези бисквитки не събират никаква лична информация.
 • Бисквитки за функционалност - тези бисквитки осигуряват функционалност, която прави използването на нашата услуга по-удобно и дава възможност за предоставяне на по-персонализирани функции. Например те могат да запомнят името и електронната ви поща във формулярите за коментари, така че да не се налага да въвеждате тази информация отново следващия път, когато коментирате.
 • Бисквитки за анализ - тези бисквитки се използват за проследяване на използването и ефективността на нашия уебсайт и услуги.
 • Рекламни бисквитки - тези бисквитки се използват за предоставяне на реклами, които са подходящи за вас и отговарят на вашите интереси. Освен това те се използват за ограничаване на броя пъти, когато виждате дадена реклама. Обикновено те се поставят на уебсайта от рекламни мрежи с разрешението на оператора на уебсайта. Тези "бисквитки" запомнят, че сте посетили даден уебсайт, и тази информация се споделя с други организации, например рекламодатели. Често насочващите или рекламните бисквитки са свързани с функционалността на сайта, предоставена от другата организация.

Можете да премахнете съхранените в компютъра ви бисквитки чрез настройките на браузъра си. Освен това можете да контролирате някои бисквитки на трети страни, като използвате платформа за подобряване на поверителността, като например optout.aboutads.info или youronlinechoices.com. За повече информация относно бисквитките посетете allaboutcookies.org. Използваме Google Analytics, за да измерваме трафика на нашия уебсайт. Google има собствена политика за поверителност, с която можете да се запознаете тук. Ако искате да се откажете от проследяването от Google Analytics, посетете Страница за отказване от Google Analytics.

9. Информация за контакт

Надзорен орган

Промени в тази Политика за поверителност

Запазваме си правото да правим промени в тази Политика за поверителност. Последната промяна е направена на 25 юли 2018 г.

Изработени с ❤ от Tragio