Zastrzeżenia prawne i stopka redakcyjna

Drodzy piękni ludzie,

Nie jest tak, że lubimy zmuszać jakąkolwiek żyjącą istotę do stawiania warunków, zwłaszcza gdy w rozumieniu świadomych przebudzonych ludzi nie ma to sensu; jednakże jesteśmy prawnie zmuszeni przez system do stosowania tych warunków w każdej interakcji z tobą.

1. Zrzeczenie się odpowiedzialności

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Chaga jest dopuszczony do obrotu w Europie i Stanach Zjednoczonych wyłącznie jako suplement diety, ale nie jako lek. Suplementy diety nie są lekami, lecz zalicza się je do żywności. Nie zastępują one zdrowej i zróżnicowanej diety oraz świadomego stylu życia. Muszą być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci. Tradycyjna medycyna zachodnia nie uznaje korzyści płynących ze stosowania większości suplementów diety! Dlatego należy zaznaczyć, że The King of Herbs® nie sugeruje terapeutom ani konsumentom, że stosowanie Chaga i/lub innych produktów, które produkujemy i sprzedajemy, może złagodzić lub nawet wyleczyć choroby i dolegliwości lub, bardziej ogólnie, poprawić stan zdrowia i jakość życia.

Dlatego też The King of Herbs® nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść opisów zamieszczonych na tej stronie internetowej we fragmentach pochodzących od różnych autorów.
Oto fragmenty informacyjne z publikacji (np. od autora B. O'Connera)
i przedstawia jedynie kulturowo-historyczne zastosowanie Chaga. Stwierdzenia te nie zostały ocenione przez organy takie jak Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA), Unia Europejska i inne.
Ten produkt nie jest przeznaczony do leczenia, wyleczenia lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom.
W razie potrzeby należy skonsultować się z licencjonowanym pracownikiem służby zdrowia.

2. Świadectwa dla The King of Herbs ®.

The King of Herbs'® Chaga posiada poświadczone świadectwo zbywalności dla kraju członkowskiego UE
(które zgodnie z ograniczeniami prawnymi nie mogą być wymieniane publicznie), jak również publiczne zgłoszenie suplementu diety (Anzeige eines Nahrungsergänzungsmittel §5), nr 111.11101.0.01281 (2018) Republiki Federalnej Niemiec.

3. Recenzje i referencje

W przypadku wyrażenia zgody na przesłanie do The King of Herbs ® pisemnej recenzji produktu i opinii, jestem świadomy i zgadzam się, że The King of Herbs ® może wykorzystać te materiały do publikacji w Internecie lub w mediach drukowanych i dźwiękowych.

4. Odpowiedzialność za szkody osobowe

Jako konsument, nieodwołalnie zrzekam się prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec The King of Herbs ® lub innych osób zaangażowanych ("Strony stowarzyszone"), w wyniku jakiegokolwiek rodzaju fizycznej, psychicznej lub innej straty lub szkody o jakimkolwiek charakterze, poniesionej przez konsumenta, bezpośrednio lub pośrednio, lub przez rodzinę konsumenta, spowodowanej zdarzeniem w jakikolwiek sposób związanym z konsumpcją produktów The King of Herbs ®. Jako konsument zwalniam The King of Herbs® i podmioty stowarzyszone z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, działań, odpowiedzialności lub strat wynikających z naruszenia powyższych oświadczeń konsumentów.

5. Kontakt / Nadruk

The King of Herbs ®

OMEGA 777 Life Ltd., 5/1 Merchant Street, VLT 1171 Valletta, Malta.

[email protected]

© The King of Herbs ® 2019-2022

Wykonane z ❤ przez Tragio