Polityka prywatności

The King of Herbs®. jest zobowiązana do ochrony prywatności użytkowników. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z wykorzystaniem danych osobowych prosimy o kontakt, a my chętnie udzielimy pomocy. Korzystając z tej strony i/lub naszych usług oraz ceremonii, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób opisany w niniejszych Zasadach ochrony prywatności.

Spis treści

1. Definicje stosowane w niniejszych Zasadach 2. Zasady ochrony danych osobowych, których przestrzegamy 3. Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego Danych osobowych 4. Jakie dane osobowe gromadzimy na temat użytkownika 5. W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkownika 6. Kto ma dostęp do Danych osobowych użytkownika 7. W jaki sposób zabezpieczamy dane użytkownika 8. Informacje o plikach cookie 9. Dane kontaktowe

1. Definicje

Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Przetwarzanie - wszelkie operacje lub zestawy operacji wykonywane na Danych osobowych lub zestawach Danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą - osoba fizyczna, której Dane Osobowe są przetwarzane. Dziecko - osoba fizyczna, która nie ukończyła 16 roku życia. My/nas (z kapitałem lub bez)

2. Zasady ochrony danych

Zobowiązujemy się przestrzegać następujących zasad ochrony danych:

 • Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, uczciwe i przejrzyste. Nasze działania związane z Przetwarzaniem mają podstawy prawne. Przed rozpoczęciem Przetwarzania Danych Osobowych zawsze uwzględniamy prawa Użytkownika. Na żądanie Użytkownika udzielimy mu informacji dotyczących Przetwarzania.
 • Przetwarzanie jest ograniczone do celu. Nasze działania związane z Przetwarzaniem odpowiadają celowi, dla którego Dane Osobowe zostały zebrane.
 • Przetwarzanie odbywa się przy użyciu minimalnej ilości danych. Gromadzimy i przetwarzamy tylko minimalną ilość Danych Osobowych wymaganą w danym celu.
 • Przetwarzanie danych jest ograniczone w czasie. Nie będziemy przechowywać danych osobowych dłużej niż jest to konieczne.
 • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność danych.
 • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić integralność i poufność danych.

3. Prawa podmiotu danych

Podmiotowi danych przysługują następujące prawa: 1. Prawo do informacji - co oznacza, że masz prawo wiedzieć, czy Twoje Dane Osobowe są przetwarzane, jakie dane są gromadzone, skąd są pozyskiwane oraz dlaczego i przez kogo są przetwarzane. 2. Prawo do dostępu - oznacza, że masz prawo dostępu do danych zebranych od Ciebie lub na Twój temat. Obejmuje to prawo do żądania i uzyskania kopii zgromadzonych Danych Osobowych. 3. Prawo do sprostowania - co oznacza, że masz prawo zażądać sprostowania lub usunięcia swoich Danych osobowych, które są niedokładne lub niekompletne. 4. Prawo do usunięcia danych - co oznacza, że w pewnych okolicznościach użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z rejestrów firmy Moneybookers. 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania - co oznacza, że w pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich Danych osobowych. 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - co oznacza, że w pewnych przypadkach użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec Przetwarzania jego Danych osobowych, na przykład w przypadku marketingu bezpośredniego. 7. Prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego Przetwarzania - co oznacza, że masz prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego Przetwarzania, w tym profilowania, oraz do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym Przetwarzaniu. Z prawa tego możesz skorzystać w każdym przypadku, gdy wynik profilowania wywołuje skutki prawne dotyczące Ciebie lub wpływające na Ciebie w istotny sposób. 8. Prawo do przenoszenia danych - masz prawo do uzyskania swoich Danych Osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub, jeśli jest to wykonalne, w formie bezpośredniego przeniesienia od jednego Podmiotu przetwarzającego do drugiego. 9. Prawo do złożenia skargi - w przypadku odrzucenia przez nas Państwa wniosku w ramach Prawa dostępu, podamy Państwu przyczynę. Jeśli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki Państwa żądanie zostało rozpatrzone, prosimy o kontakt. 10. Prawo do uzyskania pomocy organu nadzorczego - oznacza, że masz prawo do uzyskania pomocy organu nadzorczego oraz prawo do innych środków prawnych, takich jak dochodzenie odszkodowania. 11. Prawo do wycofania zgody - użytkownik ma prawo do wycofania każdej udzielonej zgody na Przetwarzanie jego Danych Osobowych.

4. Gromadzone przez nas dane

Informacje przekazane nam przez użytkownika

Mogą to być adres e-mail, imię i nazwisko, adres do faktury, adres domowy itp. - głównie informacje, które są niezbędne do dostarczenia użytkownikowi produktu/usługi lub do poprawy doświadczenia klienta/konsumenta z nami. Zapisujemy informacje, które nam podajesz, aby móc komentować lub wykonywać inne czynności na stronie internetowej. Informacje te obejmują, na przykład, imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Informacje zbierane automatycznie o użytkowniku

Obejmuje to informacje, które są automatycznie zapisywane przez pliki cookie i inne narzędzia sesji. Na przykład informacje o koszyku, adres IP, historia zakupów (jeśli istnieje) itp. Informacje te są wykorzystywane w celu poprawy komfortu obsługi klienta. Podczas korzystania z naszych usług lub przeglądania zawartości naszej witryny internetowej, działania użytkownika mogą być rejestrowane.

Informacje od naszych partnerów

Gromadzimy informacje od naszych zaufanych partnerów z potwierdzeniem, że mają oni podstawy prawne do udostępniania nam tych informacji. Są to informacje, które zostały im przekazane bezpośrednio przez użytkownika lub które zostały przez nich zebrane na innej podstawie prawnej.

Informacje dostępne publicznie

Możemy gromadzić informacje o użytkowniku, które są publicznie dostępne.

5. W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkowników

Firma wykorzystuje dane osobowe użytkowników w celu

 • świadczenie naszych usług na rzecz użytkownika. Obejmuje to na przykład rejestrację konta użytkownika; dostarczanie użytkownikowi innych produktów i usług, o które prosił; dostarczanie na życzenie użytkownika artykułów promocyjnych i komunikowanie się z nim w związku z tymi produktami i usługami; komunikowanie się z użytkownikiem i interakcję z nim; oraz powiadamianie użytkownika o zmianach w usługach.
 • poprawić jakość obsługi klienta;
 • wypełniać zobowiązania wynikające z przepisów prawa lub umowy

Dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane z uzasadnionych przyczyn i/lub za jego zgodą. W związku z zawarciem umowy lub wypełnieniem zobowiązań umownych przetwarzamy dane osobowe użytkownika w następujących celach:

 • do identyfikacji użytkownika;
 • w celu świadczenia usług lub wysyłania/oferowania produktów;
 • do komunikacji w zakresie sprzedaży lub fakturowania

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • aby wysyłać Ci spersonalizowane oferty* (od nas i/lub naszych starannie wybranych partnerów);
 • administrowanie i analizowanie bazy klientów (zachowania i historia zakupów) w celu poprawy jakości, różnorodności i dostępności oferowanych/świadczonych produktów/usług;
 • przeprowadzenie ankiet dotyczących satysfakcji klienta

Dopóki użytkownik nie poinformuje nas, że jest inaczej, za nasz uzasadniony interes uważamy oferowanie użytkownikowi produktów/usług, które są podobne lub takie same jak historia zakupów użytkownika/zachowanie użytkownika podczas przeglądania stron internetowych. Za zgodą użytkownika przetwarzamy jego dane osobowe w następujących celach:

 • aby wysyłać Ci biuletyny i oferty kampanii (od nas i/lub naszych starannie wybranych partnerów);
 • dla innych celów, na które poprosiliśmy Cię o zgodę

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawa i/lub wykorzystania danych osobowych do celów przewidzianych przepisami prawa. Zastrzegamy sobie prawo do anonimizacji zebranych Danych Osobowych oraz do wykorzystywania takich danych. Dane nieobjęte zakresem niniejszej Polityki będą wykorzystywane tylko wtedy, gdy zostaną zanonimizowane. Informacje o rozliczeniach oraz inne informacje zebrane o użytkowniku przechowujemy tak długo, jak jest to potrzebne do celów księgowych lub innych zobowiązań wynikających z przepisów prawa, ale nie dłużej niż jest to wymagane przepisami prawa. Możemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe w dodatkowych celach, które nie zostały wymienione w niniejszym dokumencie, ale są zgodne z pierwotnym celem, dla którego dane zostały zebrane. W tym celu zapewnimy, że:

 • związek między celami, kontekstem i charakterem Danych Osobowych jest odpowiedni do dalszego Przetwarzania;
 • dalsze Przetwarzanie nie zaszkodzi Twoim interesom i
 • istniałyby odpowiednie zabezpieczenia dla Przetwarzania.

Poinformujemy Cię o wszelkich dalszych celach i sposobach przetwarzania danych.

6. Kto jeszcze może uzyskać dostęp do danych osobowych użytkownika

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych osobom postronnym. Dane osobowe użytkownika są w niektórych przypadkach przekazywane naszym zaufanym partnerom w celu umożliwienia świadczenia usług na rzecz użytkownika lub w celu zwiększenia zadowolenia klienta. Firma współpracuje wyłącznie z partnerami, którzy są w stanie zapewnić odpowiedni poziom ochrony Danych osobowych. Firma ujawnia dane osobowe użytkownika osobom trzecim lub urzędnikom publicznym, gdy jest do tego prawnie zobowiązana. Firma może ujawnić dane osobowe użytkownika stronom trzecim, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę lub jeśli istnieją ku temu inne podstawy prawne.

7. Jak zabezpieczamy Twoje dane?

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Do komunikacji i przesyłania danych stosujemy bezpieczne protokoły (np. HTTPS). W razie potrzeby stosujemy anonimizację i pseudonimizację. Monitorujemy nasze systemy pod kątem ewentualnych słabych punktów i ataków. Mimo że dokładamy wszelkich starań, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji. Zobowiązujemy się jednak do powiadamiania odpowiednich władz o przypadkach naruszenia bezpieczeństwa danych. Powiadomimy Cię również w przypadku zagrożenia Twoich praw lub interesów. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa i pomóc władzom w przypadku wystąpienia takich naruszeń. Jeśli masz u nas konto, pamiętaj, że musisz zachować w tajemnicy swoją nazwę użytkownika i hasło.

Dzieci

Nie zamierzamy zbierać ani świadomie nie gromadzimy informacji od dzieci, chyba że towarzyszą im i/lub są zarejestrowane przez rodziców lub upoważnione osoby dorosłe i biorą udział w naszych ceremoniach lub sesjach.

8. Pliki cookie i inne wykorzystywane przez nas technologie

Używamy plików cookie i/lub podobnych technologii do analizowania zachowań klientów, administrowania stroną internetową, śledzenia ruchu użytkowników oraz zbierania informacji o użytkownikach. Odbywa się to w celu personalizacji i poprawy komfortu korzystania z naszej strony. Plik cookie to niewielki plik tekstowy przechowywany na komputerze użytkownika. W plikach cookie przechowywane są informacje, które pomagają w działaniu witryn. Tylko my możemy uzyskać dostęp do plików cookie utworzonych przez naszą witrynę. Użytkownik może kontrolować pliki cookie na poziomie przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może utrudnić korzystanie z niektórych funkcji. Używamy plików cookie do następujących celów:

 • Niezbędne pliki cookie - te pliki cookie są wymagane, aby użytkownik mógł korzystać z niektórych ważnych funkcji na naszej stronie internetowej, takich jak logowanie. Te pliki cookie nie gromadzą żadnych danych osobowych.
 • Pliki cookie związane z funkcjonalnością - te pliki cookie zapewniają funkcjonalność, która sprawia, że korzystanie z serwisu jest wygodniejsze i umożliwia dostarczanie bardziej spersonalizowanych funkcji. Na przykład, mogą zapamiętywać Twoje imię i adres e-mail w formularzach komentarzy, abyś nie musiał wpisywać tych informacji ponownie przy następnym komentowaniu.
 • Pliki cookie służące do analizy - te pliki cookie służą do śledzenia wykorzystania i wydajności naszej witryny internetowej i usług.
 • Reklamowe pliki cookie - te pliki cookie są używane do wyświetlania reklam, które są odpowiednie dla użytkownika i jego zainteresowań. Ponadto służą one do ograniczania liczby wyświetleń reklamy. Zazwyczaj są one umieszczane w witrynie przez sieci reklamowe za zgodą operatora witryny. Te pliki cookie zapamiętują, że użytkownik odwiedził daną witrynę, a informacje te są udostępniane innym organizacjom, takim jak reklamodawcy. Często pliki cookie służące do targetowania lub reklamy są powiązane z funkcjami witryny udostępnianymi przez inne organizacje.

Użytkownik może usunąć pliki cookie zapisane na jego komputerze za pomocą ustawień przeglądarki. Użytkownik może również kontrolować niektóre pliki cookie innych firm, korzystając z platformy zwiększającej prywatność, takiej jak optout.aboutads.info lub . youronlinechoices.com. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie allaboutcookies.org. Do pomiaru ruchu na naszej stronie internetowej używamy Google Analytics. Google posiada własną Politykę prywatności, z którą można zapoznać się tutaj. Jeśli chcesz zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics, odwiedź stronę Strona rezygnacji z usługi Google Analytics.

9. Dane kontaktowe

Organ nadzorczy

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Ostatnia modyfikacja została wprowadzona 25 lipca 2018 r.

Wykonane z ❤ przez Tragio