Právne odmietnutie zodpovednosti a odtlačok

Drahí krásni ľudia,

nie je to tak, že by sme chceli nútiť akúkoľvek živú bytosť do podmienok, najmä ak to v chápaní vedomých prebudených ľudí nedáva zmysel; avšak sme právne nútení prostredníctvom systému uplatňovať tieto podmienky pre akúkoľvek interakciu s vami.

1. Zrieknutie sa zodpovednosti

Podľa platných právnych predpisov je Chaga v Európe a USA schválený len ako doplnok stravy, ale nie ako liek. Výživové doplnky nie sú lieky, ale sú klasifikované ako potraviny. Nenahrádzajú zdravú a pestrú stravu a uvedomelý životný štýl. Musia sa uchovávať mimo dosahu detí. Tradičná západná medicína neuznáva prínos väčšiny doplnkov stravy! Preto je potrebné zdôrazniť, že The King of Herbs® nenaznačuje terapeutom ani spotrebiteľom, že aplikácia Chaga a/ alebo iných produktov, ktoré vyrábame a predávame, môže zmierniť alebo dokonca vyliečiť choroby a stavy alebo, všeobecnejšie, zlepšiť zdravie a kvalitu života.

Spoločnosť The King of Herbs® preto nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah opisov reprodukovaných na tejto webovej stránke vo výňatkoch od rôznych autorov.
Toto sú informatívne úryvky z publikácií (napr. od autora B. O'Connera)
a predstavuje len kultúrno-historické použitie Chaga. Tieto vyhlásenia neboli posúdené orgánmi, ako je americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), EÚ alebo inými orgánmi.
Tento výrobok nie je určený na liečbu, liečenie alebo prevenciu akejkoľvek choroby.
Ak je to pre vás vhodné, poraďte sa s licencovaným zdravotníckym pracovníkom.

2. Certifikáty pre The King of Herbs ®

The King of Herbs'® Chaga má certifikovaný dôkaz o predajnosti, pre členskú krajinu EÚ
(ktoré sa podľa zákonných obmedzení nemôžu uvádzať verejne), ako aj verejné oznámenie o výživovom doplnku (Anzeige eines Nahrungsergänzungsmittel §5), č. 111.11101.0.01281 (2018) Spolkovej republiky Nemecko.

3. Recenzie a posudky

V prípade, že súhlasím so zaslaním písomných recenzií a posudkov produktov spoločnosti The King of Herbs®, som si vedomý a súhlasím s tým, že spoločnosť The King of Herbs® môže tento materiál použiť na zverejnenie na internete alebo v tlačených a zvukových médiách.

4. Zodpovednosť za škodu na zdraví

Ako spotrebiteľ sa neodvolateľne vzdávam práva na akýkoľvek regresný nárok alebo nároky voči spoločnosti The King of Herbs® alebo akejkoľvek inej zúčastnenej osobe ("pridružené strany") v dôsledku akejkoľvek fyzickej, duševnej alebo inej straty alebo škody akejkoľvek povahy, ktorú spotrebiteľ priamo alebo nepriamo utrpel, alebo jeho rodina, spôsobenej udalosťou akýmkoľvek spôsobom súvisiacou so spotrebou výrobkov spoločnosti The King of Herbs®. Ako spotrebiteľ odškodním spoločnosť The King of Herbs ® a pridružené strany za akékoľvek nároky, žaloby, zodpovednosť alebo straty z akéhokoľvek porušenia vyššie uvedených vyhlásení spotrebiteľa.

5. Kontakt / odtlačok

The King of Herbs ®

OMEGA 777 Life Ltd., 5/1 Merchant Street, VLT 1171 Valletta, Malta.

info@TheKingOfHerbs.com

© The King of Herbs ® 2019-2022

Vyrobené s ❤ by Tragio