Integritetspolicy

The King of Herbs® har åtagit sig att skydda din integritet. Kontakta oss på om du har några frågor eller problem med användningen av dina personuppgifter så hjälper vi dig gärna. Genom att använda denna webbplats eller/och våra tjänster och våra ceremonier samtycker du till att dina personuppgifter behandlas på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Innehållsförteckning

1. Definitioner som används i denna policy 2. Principer för dataskydd som vi följer 3. Vilka rättigheter har du när det gäller dina personuppgifter 4. Vilka personuppgifter vi samlar in om dig 5. Hur vi använder dina personuppgifter 6. Vilka andra som har tillgång till dina personuppgifter 7. Hur vi säkrar dina uppgifter 8. Information om cookies 9. Kontaktuppgifter

1. Definitioner

Personuppgifter - All information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. Bearbetning - varje operation eller serie av operationer som utförs på personuppgifter eller på grupper av personuppgifter. Registrerad person - en fysisk person vars personuppgifter behandlas. Barn - en fysisk person under 16 år. Vi/vi (med eller utan stor bokstavsbeteckning) -

2. Principer för dataskydd

Vi lovar att följa följande principer för dataskydd:

 • Behandlingen är laglig, rättvis och öppen. Vår behandling har lagliga grunder. Vi tar alltid hänsyn till dina rättigheter innan vi behandlar personuppgifter. Vi ger dig information om Behandlingen på begäran.
 • Behandlingen är begränsad till ändamålet. Våra behandlingsaktiviteter passar det syfte för vilket personuppgifterna samlades in.
 • Behandlingen sker med minimala uppgifter. Vi samlar in och behandlar endast den minimala mängd personuppgifter som krävs för varje ändamål.
 • Behandlingen är begränsad med en tidsperiod. Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter längre än nödvändigt.
 • Vi gör vårt bästa för att säkerställa att uppgifterna är korrekta.
 • Vi kommer att göra vårt bästa för att säkerställa uppgifternas integritet och konfidentialitet.

3. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter: 1. Rätt till information - vilket innebär att du har rätt att veta om dina personuppgifter behandlas, vilka uppgifter som samlas in, varifrån de erhålls och varför och av vem de behandlas. 2. Rätt till tillgång - vilket innebär att du har rätt att få tillgång till de uppgifter som samlats in från/om dig. Detta inkluderar din rätt att begära och få en kopia av dina insamlade personuppgifter. 3. Rätt till rättelse - vilket innebär att du har rätt att begära rättelse eller radering av dina Personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. 4. Rätt till radering - vilket innebär att du under vissa omständigheter kan begära att dina Personuppgifter raderas från våra register. 5. Rätt att begränsa behandlingen - vilket innebär att när vissa villkor gäller har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. 6. Rätt att invända mot behandling - vilket innebär att du i vissa fall har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, till exempel vid direktmarknadsföring. 7. Rätt att invända mot automatiserad behandling - vilket innebär att du har rätt att invända mot automatiserad behandling, inklusive profilering, och att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling. Denna rättighet kan du utöva närhelst resultatet av profileringen ger upphov till rättsliga effekter som berör eller väsentligt påverkar dig. 8. Rätt till dataportabilitet - du har rätt att få dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är möjligt, som en direkt överföring från en personuppgiftsbiträde till en annan. 9. Rätt att lämna in ett klagomål - i händelse av att vi avslår din begäran enligt rätten till tillgång kommer vi att ge dig en motivering till varför. Om du inte är nöjd med hur din begäran har hanterats kan du kontakta oss. 10. Rätt till hjälp av tillsynsmyndighet - vilket innebär att du har rätt till hjälp av en tillsynsmyndighet och rätt till andra rättsmedel, t.ex. att kräva skadestånd. 11. Rätt att återkalla samtycke - du har rätt att återkalla varje givet samtycke till behandling av dina personuppgifter.

4. Uppgifter som vi samlar in

Information som du har gett oss

Det kan vara din e-postadress, namn, faktureringsadress, hemadress etc. - huvudsakligen information som är nödvändig för att leverera en produkt/tjänst till dig eller för att förbättra din upplevelse som kund/kund hos oss. Vi sparar den information som du ger oss för att du ska kunna kommentera eller utföra andra aktiviteter på webbplatsen. Denna information omfattar till exempel ditt namn och din e-postadress.

Information som samlas in automatiskt om dig

Detta inkluderar information som automatiskt lagras av cookies och andra sessionsverktyg. Till exempel information om din varukorg, din IP-adress, din shoppinghistorik (om det finns någon) osv. Denna information används för att förbättra din kundupplevelse. När du använder våra tjänster eller tittar på innehållet på vår webbplats kan dina aktiviteter loggas.

Information från våra partner

Vi samlar in information från våra betrodda partners med bekräftelse på att de har lagliga skäl att dela informationen med oss. Detta är antingen information som du har gett dem direkt eller information som de har samlat in om dig på andra rättsliga grunder.

Allmänt tillgänglig information

Vi kan samla in information om dig som är allmänt tillgänglig.

5. Hur vi använder dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att

 • tillhandahålla våra tjänster till dig. Detta omfattar till exempel registrering av ditt konto, tillhandahållande av andra produkter och tjänster som du har begärt, tillhandahållande av reklamartiklar på din begäran och kommunikation med dig i samband med dessa produkter och tjänster, kommunikation och interaktion med dig samt meddelande om ändringar av tjänster.
 • förbättra din klient/kundupplevelse;
 • fullgöra en skyldighet enligt lag eller avtal

Vi använder dina personuppgifter på legitima grunder och/eller med ditt samtycke. För att ingå ett avtal eller uppfylla avtalsförpliktelser behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • för att identifiera dig;
 • för att tillhandahålla dig en tjänst eller för att skicka/erbjuda dig en produkt;
 • för att kommunicera antingen för försäljning eller fakturering

På grund av berättigat intresse behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • för att skicka dig personliga erbjudanden* (från oss och/eller våra noggrant utvalda partners);
 • för att administrera och analysera vår kundbas (köpbeteende och historik) för att förbättra kvaliteten, variationen och tillgängligheten av de produkter/tjänster som erbjuds/försörjs;
 • genomföra frågeformulär om kundnöjdhet

Så länge du inte har informerat oss om annat anser vi att det är vårt legitima intresse att erbjuda dig produkter/tjänster som liknar eller är likadana som din köphistorik/ ditt surfbeteende. Med ditt samtycke behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • för att skicka dig nyhetsbrev och kampanjerbjudanden (från oss och/eller våra noggrant utvalda partners);
 • för andra ändamål som vi har begärt ditt samtycke för

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla skyldigheter som följer av lagen och/eller använder dina personuppgifter för de alternativ som föreskrivs i lagen. Vi förbehåller oss rätten att anonymisera insamlade personuppgifter och använda sådana uppgifter. Vi kommer att använda uppgifter som inte omfattas av denna policy endast när de är anonymiserade. Vi sparar din faktureringsinformation och annan information som samlats in om dig så länge som det behövs för bokföring eller andra skyldigheter som följer av lag, men inte längre än vad som krävs enligt lag. Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för ytterligare ändamål som inte nämns här, men som är förenliga med det ursprungliga syftet för vilket uppgifterna samlades in. För att göra detta kommer vi att se till att:

 • kopplingen mellan personuppgifternas syfte, sammanhang och art är lämplig för fortsatt behandling;
 • den fortsatta behandlingen inte skulle skada dina intressen och
 • det skulle finnas lämpliga skyddsåtgärder för behandlingen.

Vi kommer att informera dig om ytterligare behandling och ändamål.

6. Vilka andra som kan få tillgång till dina personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med främlingar. Personuppgifter om dig lämnas i vissa fall till våra betrodda partners för att antingen göra det möjligt att tillhandahålla tjänsten till dig eller för att förbättra din kundupplevelse. Vi samarbetar endast med behandlingspartner som kan garantera en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter. Vi lämnar ut dina personuppgifter till tredje part eller offentliga tjänstemän när vi är juridiskt skyldiga att göra det. Vi kan komma att lämna ut dina Personuppgifter till tredje part om du har samtyckt till det eller om det finns andra rättsliga grunder för det.

7. Hur vi skyddar dina uppgifter

Vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter. Vi använder säkra protokoll för kommunikation och överföring av data (t.ex. HTTPS). Vi använder anonymisering och pseudonymisering när det är lämpligt. Vi övervakar våra system för eventuella sårbarheter och attacker. Även om vi gör vårt bästa kan vi inte garantera informationens säkerhet. Vi lovar dock att meddela lämpliga myndigheter om dataintrång. Vi kommer också att meddela dig om det finns ett hot mot dina rättigheter eller intressen. Vi kommer att göra allt vi rimligen kan för att förhindra säkerhetsöverträdelser och för att hjälpa myndigheter om överträdelser skulle inträffa. Om du har ett konto hos oss, observera att du måste hålla ditt användarnamn och lösenord hemligt.

Barn

Vi har inte för avsikt att samla in eller medvetet samla in information från barn, såvida barnen inte åtföljs och/eller registreras av sina föräldrar eller anförtrodda vuxna och deltar i våra ceremonier eller sessioner.

8. Cookies och annan teknik som vi använder

Vi använder cookies och/eller liknande teknik för att analysera kundernas beteende, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser och samla in information om användarna. Detta görs för att anpassa och förbättra din upplevelse hos oss. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Cookies lagrar information som används för att få webbplatser att fungera. Det är bara vi som har tillgång till de cookies som skapas av vår webbplats. Du kan kontrollera dina cookies på webbläsarnivå. om du väljer att inaktivera cookies kan det hindra dig från att använda vissa funktioner. Vi använder cookies i följande syften:

 • Nödvändiga cookies - dessa cookies krävs för att du ska kunna använda vissa viktiga funktioner på vår webbplats, t.ex. inloggning. Dessa cookies samlar inte in någon personlig information.
 • Funktionscookies - dessa cookies tillhandahåller funktionalitet som gör det bekvämare att använda vår tjänst och gör det möjligt att tillhandahålla mer personliga funktioner. De kan till exempel komma ihåg ditt namn och din e-postadress i kommentarsformulär så att du inte behöver ange denna information på nytt nästa gång du kommenterar.
 • Analyscookies - dessa cookies används för att spåra användningen och prestandan av vår webbplats och våra tjänster.
 • Reklamcookies - dessa cookies används för att leverera annonser som är relevanta för dig och dina intressen. Dessutom används de för att begränsa antalet gånger du ser en annons. De placeras vanligen på webbplatsen av annonsnätverk med webbplatsens operatörs tillstånd. Dessa kakor kommer ihåg att du har besökt en webbplats och denna information delas med andra organisationer, t.ex. annonsörer. Ofta är målinriktnings- eller reklamcookies kopplade till webbplatsfunktioner som tillhandahålls av den andra organisationen.

Du kan ta bort cookies som lagras på din dator via inställningarna i din webbläsare. Alternativt kan du kontrollera vissa tredjepartscookies genom att använda en plattform för att förbättra sekretessen, t.ex. optout.aboutads.info eller . youronlinechoices.com. Mer information om cookies finns på följande webbplats allaboutcookies.org. Vi använder Google Analytics för att mäta trafiken på vår webbplats. Google har en egen sekretesspolicy som du kan läsa här. Om du vill avstå från att låta Google Analytics spåra dig kan du besöka följande webbplats Google Analytics sida för avregistrering.

9. Kontaktuppgifter

Tillsynsmyndighet

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy. Den senaste ändringen gjordes den 25 juli 2018.

Tillverkad med ❤ av Tragio