Juridisk ansvarsfraskrivelse & Imprint

Kære smukke mennesker,

Det er ikke sådan, at vi kan lide at tvinge et levende væsen til at overholde betingelser, især når det i en forståelse af bevidste opvågne mennesker ikke giver nogen mening; men vi er lovmæssigt tvunget gennem systemet til at anvende disse betingelser i enhver interaktion med jer.

1. Ansvarsfraskrivelse

I henhold til den gældende lovgivning er Chaga kun godkendt i Europa og USA som kosttilskud, men ikke som medicin. Kosttilskud er ikke lægemidler, men klassificeres som fødevarer. De erstatter ikke en sund og varieret kost og en bevidst livsstil. De skal holdes uden for børns rækkevidde. Den traditionelle vestlige medicin anerkender ikke fordelene ved de fleste kosttilskud! Derfor skal det understreges, at The King of Herbs® ikke antyder over for terapeuter eller forbrugere, at en anvendelse af Chaga og/eller andre produkter, som vi producerer og sælger, kan lindre eller endog helbrede sygdomme og tilstande eller mere generelt forbedre helbredet og livskvaliteten.

The King of Herbs® påtager sig derfor intet ansvar for indholdet af de beskrivelser, der er gengivet på dette websted i uddrag fra forskellige forfattere.
Dette er informative uddrag af publikationerne (f.eks. fra forfatteren B. O'Conner)
og repræsenterer blot den kulturhistoriske brug af Chaga. Disse udsagn er ikke blevet vurderet af myndigheder som US FDA, EU eller andre.
Dette produkt er ikke beregnet til at behandle, helbrede eller forebygge nogen sygdom.
Kontakt venligst en autoriseret sundhedsperson, hvis dette er det rigtige for dig.

2. Certifikater for The King of Herbs ®

The King of Herbs'® Chaga besidder en certificeret markedsføringsbevis, for et EU-land
(som ifølge lovmæssige begrænsninger ikke må nævnes offentligt) samt en offentlig anmeldelse af kosttilskud (Anzeige eines Nahrungsergänzungsmittel §5), nr. 111.11101.0.01281 (2018) i Forbundsrepublikken Tyskland.

3. Anmeldelser og vidnesbyrd

Hvis jeg indvilliger i at sende skriftlige produktanmeldelser og testimonials til The King of Herbs ®, er jeg klar over og giver mit samtykke til, at The King of Herbs ® kan bruge dette materiale til offentliggørelse på internettet eller på trykte og lydmedier.

4. Ansvar for personskade

Som forbruger giver jeg uigenkaldeligt afkald på enhver form for regres eller krav over for The King of Herbs ® eller andre involverede personer ("associerede parter") som følge af enhver form for fysisk, psykisk eller andet tab eller skade af en hvilken som helst art, som forbrugeren eller dennes familie direkte eller indirekte har lidt, som følge af en begivenhed, der på nogen måde er relateret til forbruget af produkter fra The King of Herbs ®. Som forbruger vil jeg holde The King of Herbs ® og de associerede parter skadesløs for ethvert krav, søgsmål, ansvar eller tab som følge af brud på ovenstående forbrugererklæringer.

5. Kontakt / tryk

The King of Herbs ®

OMEGA 777 Life Ltd., 5/1 Merchant Street, VLT 1171 Valletta, Malta.

[email protected]

© The King of Herbs ® 2019-2022

Udformet med ❤ af Tragio