Právní prohlášení o vyloučení odpovědnosti a otisk

Milí krásní lidé,

ne že bychom rádi nutili jakoukoli živou bytost do podmínek, zejména když to v chápání vědomých probuzených lidí nedává příliš smysl; nicméně jsme zákonem nuceni prostřednictvím systému uplatňovat tyto podmínky pro jakoukoli interakci s vámi.

1. Zřeknutí se odpovědnosti

Podle současné legislativy je Chaga v Evropě a USA schválen pouze jako doplněk stravy, nikoli jako lék. Doplňky stravy nejsou léky, ale jsou klasifikovány jako potraviny. Nenahrazují zdravou a pestrou stravu a uvědomělý životní styl. Je třeba je uchovávat mimo dosah dětí. Tradiční západní medicína neuznává prospěšnost většiny doplňků stravy! Proto je třeba zdůraznit, že The King of Herbs® nenaznačuje terapeutům ani spotřebitelům, že aplikace Chaga a/ nebo jiných produktů, které vyrábíme a prodáváme, může zmírnit nebo dokonce vyléčit nemoci a stavy nebo obecněji zlepšit zdraví a kvalitu života.

Společnost The King of Herbs® proto nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah popisů reprodukovaných na těchto webových stránkách ve výňatcích od různých autorů.
Jedná se o informativní úryvky z publikací (např. od autora B. O'Connera).
a představuje pouze kulturně-historické použití Chaga. Tato tvrzení nebyla posouzena orgány, jako je americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), EU nebo jinými orgány.
Tento výrobek není určen k léčbě, vyléčení nebo prevenci jakýchkoli onemocnění.
Poraďte se prosím s licencovaným zdravotnickým pracovníkem, zda je to pro vás vhodné.

2. Certifikáty pro The King of Herbs ®

The King of Herbs'® Chaga vlastní certifikovaný důkaz obchodovatelnosti pro členskou zemi EU
(které podle zákonných omezení nelze veřejně uvádět), jakož i veřejné oznámení o doplňku stravy (Anzeige eines Nahrungsergänzungsmittel §5), č. 111.11101.0.01281 (2018) Spolkové republiky Německo.

3. Recenze a reference

V případě, že souhlasím se zasláním písemných recenzí a referencí na produkty společnosti The King of Herbs ®, jsem si vědom/a a souhlasím s tím, že společnost The King of Herbs ® může tento materiál použít pro zveřejnění na internetu nebo v tištěných a zvukových médiích.

4. Odpovědnost za škodu na zdraví

Jako spotřebitel se neodvolatelně vzdávám práva na jakýkoli regresní nárok nebo nároky vůči společnosti The King of Herbs® nebo jakékoli jiné zúčastněné osobě ("přidružené strany") v důsledku jakékoli fyzické, duševní nebo jiné ztráty či škody jakékoli povahy, kterou spotřebitel přímo nebo nepřímo utrpěl, nebo jeho rodina, způsobené událostí jakkoli související s konzumací výrobků společnosti The King of Herbs®. Jako spotřebitel odškodním společnost The King of Herbs ® a přidružené strany za jakékoli nároky, žaloby, odpovědnost nebo ztráty z jakéhokoli porušení výše uvedených prohlášení spotřebitele.

5. Kontakt / otisk

The King of Herbs ®

OMEGA 777 Life Ltd., 5/1 Merchant Street, VLT 1171 Valletta, Malta.

info@TheKingOfHerbs.com

© The King of Herbs ® 2019-2022

Vyrobeno s ❤ by Tragio