Juridisk ansvarsfriskrivning & Imprint

Kära vackra människor,

Det är inte så att vi gillar att tvinga in levande varelser i villkor, särskilt inte när det i en förståelse av medvetna uppvaknade människor är föga meningsfullt; men vi är juridiskt tvingade genom systemet att tillämpa dessa villkor för all interaktion med er.

1. Ansvarsfriskrivning

Enligt gällande lagstiftning är Chaga endast godkänt i Europa och USA som kosttillskott, men inte som läkemedel. Kosttillskott är inte läkemedel utan klassificeras som livsmedel. De ersätter inte en hälsosam och varierad kost och en medveten livsstil. De måste hållas utom räckhåll för barn. Den traditionella västerländska medicinen erkänner inte fördelarna med de flesta kosttillskott! Därför måste det påpekas att The King of Herbs® inte antyder för terapeuter eller konsumenter att en tillämpning av Chaga och/eller andra produkter som vi tillverkar och säljer kan lindra eller till och med bota sjukdomar och tillstånd eller, mer allmänt, förbättra hälsa och livskvalitet.

The King of Herbs® tar därför inget ansvar för innehållet i de beskrivningar som återges på denna webbplats i utdrag från olika författare.
Detta är informativa utdrag ur publikationerna (t.ex. från författaren B. O'Conner).
och representerar endast den kulturhistoriska användningen av Chaga. Dessa uttalanden har inte utvärderats av myndigheter som US FDA, EU eller andra.
Denna produkt är inte avsedd att behandla, bota eller förebygga någon sjukdom.
Rådgör med en legitimerad sjukvårdspersonal om detta är rätt för dig.

2. Certifikat för The King of Herbs ®

The King of Herbs'® Chaga har ett certifierat bevis på säljbarhet för ett EU-land.
(som enligt rättsliga restriktioner inte får nämnas offentligt), samt en offentlig anmälan om kosttillskott (Anzeige eines Nahrungsergänzungsmittel §5), nr 111.11101.0.01281 (2018) i Förbundsrepubliken Tyskland.

3. Recensioner och vittnesmål

Om jag samtycker till att skicka skriftliga produktrecensioner och vittnesmål till The King of Herbs ®, är jag medveten om och samtycker till att The King of Herbs ® får använda detta material för publicering på Internet eller i tryckta och ljudmedia.

4. Ansvar för personskador

Som konsument avstår jag oåterkalleligen från rätten till någon form av regress eller krav mot The King of Herbs ® eller någon annan inblandad person ("associerade parter"), till följd av någon form av fysisk, psykisk eller annan förlust eller skada av något slag som konsumenten, direkt eller indirekt, eller konsumentens familj drabbats av, som orsakats av en händelse som på något sätt har samband med konsumtionen av produkter från The King of Herbs ®. I egenskap av konsument kommer jag att ersätta The King of Herbs ® och de associerade parterna för alla krav, åtgärder, ansvar eller förluster till följd av brott mot konsumentdeklarationerna ovan.

5. Kontakt / Imprint

The King of Herbs ®

OMEGA 777 Life Ltd., 5/1 Merchant Street, VLT 1171 Valletta, Malta.

[email protected]

© The King of Herbs ® 2019-2022

Tillverkad med ❤ av Tragio